KENNISGEWING:

The Range will be open on Wednesday 27 April 2022 (Freedom Day) from 08:00 – 13:00 with the special permission of Mr Andre Brink, the landowner (500 Meter Range, Handgun Range and Shotgun Range).

 

Die Skietbaan sal op Woensdag 27 April 2022 (Vryheidsdag) oop wees van 08:00 – 13:00 met die spesiale vergunning van mnr Andre Brink, die grondeienaar (500-meterbaan, Handwapenbaan en Haelgeweerbaan).

************************************************************************************************************************************

Please refer to the updated calender for the club programme for the period January-April 2022

************************************************************************************************************************************

You can find a copy of the club's Amendment Objection Template under the Docs heading of this website

************************************************************************************************************************************

All members and visitors need to complete the COVID-19 Indemnity and screening form when visiting our range.  You can find this form under the "Docs" header on this website.

********************************************************************************************************************************

Trompremme (Muzzle Brakes) mag SLEGS op die 500m baan gebruik word, maar die skut moet aan die betrokke baanoffisier rapporteer wat dan aan hom 'n spesifieke skietbank sal toewys.

************************************************************************************************************************************

AANDAG:

Skuts wat op Saterdae die 500-meterbaan gebruik, moet asseblief die Baanoffisier geleentheid gee om eerste na die Baan te vertrek anders word die toegangspad versper en dit kan ongelukke veroorsaak. 

Ons maak staat op u samewerking!

 

ATTENTION:

Shooters who will be utilising the 500 Meter Range on a Saturday must please allow the Range Officer to proceed to the Range first.  This will prevent the entrance road being blocked, and possibly cause accidents.

We rely on your co-operation!

************************************************************************************************************************************

Profile

Durbanville Shooting club has been in existence for more than 35 years and currently has almost 1000 members. It is situated on the farm Groot Phesantekraal on the Klipheuwel road a few kilometers outside Durbanville. We cater for a wide variety of shooting disciplines and we accommodate the serious shooter as well as the recreational shooter. We have a 25m handgun range, 100m and 500m rifle ranges, all firing points enclosed and under cover, as well as a trap and a skeet range.

All ranges are accredited through the National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS).

 

Club Details

Chairman:  Andre Stander             Vice-Chairman:  Thinus Smith                Treasurer:  Reinier van Gijsen
Office Administrator:  Ancois van Deventer       Tel: 021 975 7017      Email:  info@dsk-dsc.co.za

 

RANGE TIMES:

SATURDAYS:  (Please note that from Saturday 3 April 2021 the rifle range and pistol range will only open at 08h30 for the winter period.  The shotgun range will then be open from 10h00-14h00)

100m Rifle Range:                  08:30-13:00  Members and Visitors - CLOSED DUE TO CONSTRUCTION AROUND THE RANGE

 

Pistol Range:                          08:30-16:30 Members and Visitors

 

500m Rifle Range:                  08:30-16:00  Members and Visitors

 

Shotgun Range:                      10:00-14:00  Members and Visitors

 

Lede en besoekers word versoek om nie langer as 90 minute by ‘n bank te spandeer nie.  As jy klaar geskiet het, ruim jou toerusting so gou moontlik op en laat die volgende persoon ook sy kans kry om te skiet.

Die baanoffisiere sal ook gevra word om te probeer toesien dat mense nie onnodig lang tye by banke spandeer terwyl hulle nie skiet nie. Geen gewere mag sonder toesig gelaat word nie. Gewere en toerusting wat op banke staan terwyl skuts rondloop sal verwyder word sodat ander skuts daar kan skiet.

 

NEW RANGES:

The brand new range was officially opened on 10 January 2015 and Deon Oosthuizen fired the first shot:

 

ONS DOELSTELLINGS:

Die doel en mikpunt van Durbanville Skietklub is om:

  • Verskeie klasse van skiet te bevorder
  • Dit te beheer en te bestuur en om kompetisies en jaarlikse kampioenskappe te organiseer en te hou.
  • Om te onderhandel met Nasionale Verenigings sowel as met enige Provinsiale Vereniging of enige ander liggaam met die doel om die klub te bevorder.
  • Om geld in te samel om die oogmerke van die klub op enige moontlike wyse, soos deur die bestuur besluit, uit te voer.
  • Om enige saak of iets wat as noodsaaklik of gewens beskou word, so doeltreffend moontlik uit te voer en om al sulke doelstellinge waarop die bestuur sou besluit nodig en aanvullend vir die doelstellinge van die klub te wees, uit te voer.
  • 'n nie-winsgewende organisasie te wees.
  •  

200m Range 2
 
200m Range 3
 
200m Range 4
 
200m Range 5
 
200m Range
 
500m Range
 
Centre Fire 2
 
Centre Fire
 
Handgun 2
 
Handgun
 
Historical 1
 
Historical 2
 
Historical 3
 
Historical 4
 
Historical 5
 
Historical 6
 
range
 
Rim Fire 2
 
Rim Fire
 
Shotgun 2
 
Shotgun 3
 
Shotgun 4
 
Shotgun 5
 
Shotgun
 
Slagdoppie