SLUITING VAN DURBANVILLE SKIETBAAN OP SATERDAG 21 NOVEMBER 2020

19 Nov 2020

Geagte lede

Die bestuur van DSK het vandag besluit om die Skietbaan op Saterdag 21 November 2020 te sluit agv ‘n DSK-lid wat gister Covid positief getoets is. Die lid het verlede Saterdag aan ‘n skiet-oefening op ons Baan deelgeneem.

Die nodige reiniging van ons Baan word vanmiddag gedoen om te verseker dat dit veilig sal wees om die Baan weer op Saterdag 28 November 2020 te heropen.

Ons versoek alle lede wat verlede week die Baan besoek het om met hul onderskeie huisdokters in verbinding te tree ten einde mediese advies te ontvang. Lede kan ook die Departement van Gesondheid kontak. Telefoon: 021 928 4102.

Ons vertrou dat ons lede begrip sal hê vir die Bestuur se besluit om die Baan vir Saterdag te sluit omdat dit in belang van alle lede van DSK geneem is.

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

SUSPENSION OF ACTIVITIES ON DURBANVILLE SHOOTING RANGE ON 21 NOVEMBER 2020

19 Nov 2020

Dear Members

The Management Committee of Durbanville Shooting Club decided to suspend activities on our Range this coming Saturday due to the fact that one of our members has tested positive for Covid 19. The member took part in a shooting exercise last week Saturday.

Our Range will be sanitised this afternoon to ensure that it will be safe when we plan to reopen on Saturday 28 November 2020.

We also request our members who took part on the Range last Saturday to contact their general practitioners for medical advices should any symptoms be displayed. Members can also contact the Department of Health. Telephone: 021 928 4102.

We trust that our members will appreciate and understand our decision to suspend activities for one Saturday because we deem it to be in the interests of all our members.

***********************************************************************************************************************************

 

KENNISGEWING:

Trompremme (Muzzle Brakes) mag SLEGS op die 500m baan gebruik word, maar die skut moet aan die betrokke baanoffisier rapporteer wat dan aan hom 'n spesifieke skietbank sal toewys.

************************************************************************************************************************************

AANDAG:

Skuts wat op Saterdae die 500-meterbaan gebruik, moet asseblief die Baanoffisier geleentheid gee om eerste na die Baan te vertrek anders word die toegangspad versper en dit kan ongelukke veroorsaak. 

Ons maak staat op u samewerking!

 

ATTENTION:

Shooters who will be utilising the 500 Meter Range on a Saturday must please allow the Range Officer to proceed to the Range first.  This will prevent the entrance road being blocked, and possibly cause accidents.

We rely on your co-operation!

************************************************************************************************************************************

Profile

Durbanville Shooting club has been in existence for more than 35 years and currently has almost 1000 members. It is situated on the farm Groot Phesantekraal on the Klipheuwel road a few kilometers outside Durbanville. We cater for a wide variety of shooting disciplines and we accommodate the serious shooter as well as the recreational shooter. We have a 25m handgun range, 100m and 500m rifle ranges, all firing points enclosed and under cover, as well as a trap and a skeet range.

All ranges are accredited through the National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS).

 

Club Details

Chairman:  E Victor             Vice-Chairman:  M Van Rooyen                Treasurer: Pieter Immelman
Office Administrator:  Ancois van Deventer       Tel: 021 975 7017      Email:  info@dsk-dsc.co.za

 

RANGE TIMES:

SATURDAYS:

100m Rifle Range:                  08:30-13:00  Members and Visitors - CLOSED DUE TO CONSTRUCTION AROUND THE RANGE

 

Pistol Range:                          08:30-17:00 Members and Visitors

 

500m Rifle Range:                  08:30-16:30  Members and Visitors

 

Lede en besoekers word versoek om nie langer as 90 minute by ‘n bank te spandeer nie.  As jy klaar geskiet het, ruim jou toerusting so gou moontlik op en laat die volgende persoon ook sy kans kry om te skiet.

Die baanoffisiere sal ook gevra word om te probeer toesien dat mense nie onnodig lang tye by banke spandeer terwyl hulle nie skiet nie. Geen gewere mag sonder toesig gelaat word nie. Gewere en toerusting wat op banke staan terwyl skuts rondloop sal verwyder word sodat ander skuts daar kan skiet.

 

NEW RANGES:

The brand new range was officially opened on 10 January 2015 and Deon Oosthuizen fired the first shot:

 

ONS DOELSTELLINGS:

Die doel en mikpunt van Durbanville Skietklub is om:

  • Verskeie klasse van skiet te bevorder
  • Dit te beheer en te bestuur en om kompetisies en jaarlikse kampioenskappe te organiseer en te hou.
  • Om te onderhandel met Nasionale Verenigings sowel as met enige Provinsiale Vereniging of enige ander liggaam met die doel om die klub te bevorder.
  • Om geld in te samel om die oogmerke van die klub op enige moontlike wyse, soos deur die bestuur besluit, uit te voer.
  • Om enige saak of iets wat as noodsaaklik of gewens beskou word, so doeltreffend moontlik uit te voer en om al sulke doelstellinge waarop die bestuur sou besluit nodig en aanvullend vir die doelstellinge van die klub te wees, uit te voer.
  • 'n nie-winsgewende organisasie te wees.
  •  

200m Range 2
 
200m Range 3
 
200m Range 4
 
200m Range 5
 
200m Range
 
500m Range
 
Centre Fire 2
 
Centre Fire
 
Handgun 2
 
Handgun
 
Historical 1
 
Historical 2
 
Historical 3
 
Historical 4
 
Historical 5
 
Historical 6
 
range
 
Rim Fire 2
 
Rim Fire
 
Shotgun 2
 
Shotgun 3
 
Shotgun 4
 
Shotgun 5
 
Shotgun
 
Slagdoppie